İslamiyet Öncesi 50 Soruluk Test

Editör

Moderator
Yönetici
Katılım
26 Şub 2017
Mesajlar
115
Beğeniler
21
Puanları
18
Yaş
29
Şehir
Adıyaman
#1
1- Türk adına ilk kez aşağıdaki kaynaklardan hangisinde bahis geçmiştir?
A) Çin B) Arap C) Bizans D) Latin E) Roma

2-İslâmiyet öncesi Türk tarihini incelemek isteyen bir tarihçi, aşağıdaki kaynakların hangisinden daha çok yararlanabilir?
A) Mısır B) Çin C) İran D) Latin E) Arap

3-Aşağıdakilerden hangisinin tarih boyunca “Türk” adına verilen anlamlardan biri olduğu söylenemez?
A) Olgunluk B) Töreli C) Miğfer D) Kuvvetli E) Kama

4-İlk atlı göçebe Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hunlar B) Karluklar C) Göktürkler D) Kırgızlar E)İskitler

5-Uygurlarda aşağıdaki hükümdarlardan hangisinin zamanında resmi yazışmalar Çince yer ne Uygurca olarak kullanılmaya başlanmıştır?
A) Kutluk Bilge Kül Kağan B) Moyunçor Kağan C) Alp Kutluk Bilge Kağan D) Külüg Bilge Kağan E) Bögü Kağan

6-Emeviler Dönemi'nde Maveraünnehir'de fetihlerde bulunan İslam ordularıyla mücadele ederek, Orta Asya Türklerinin Araplaşmasını önleyen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hazarlar B) Türgişler C) Moğollar D) Bulgarlar E) Uygurlar

7-Türk adı, Kaşgarlı Mahmut'un "Divân-ı Lûgati't-Türk" adlı eserinde, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle anlamlandırılmıştır?
A) Töre Sahibi B) Kuvvetli C) Olgunluk Çağı D) Kanun Sahibi E) Devlete Bağlı Halk

8-Uygurlarda “bedizci” olarak adlandırılan kişilerin faaliyet gösterdikleri alan aşağıdakilerden hangisidir? A) Hukuk B)Ticaret C) Din D) Sanat E) Ordu

9-Aşağıdaki kağanlardan hangisi II. Göktürk Devleti'nin kurucusudur? A) Bumin B) Kültigin C) İstemi D) Bilge E) Kutluk

10-Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlığın katolik mezhebini benimseyen tek Türk devletidir? A)Uygurlar B)Peçenekler C)Avarlar D)Bulgarlar E)Macarlar
Sorular ve cevaplarını devamını dosyadan indire bilirsiniz
 

Ekli dosyalar